INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del Tractament: FARMÀCIA JORDI JULVE RUBIO

Finalitat: Gestió i resolució de la vostra consulta, contactar-vos per informació sobre els nostres serveis i si accepta, realitzar accions de màrqueting, enviar-vos comunicacions comercials, avisar-vos sobre esdeveniments, promocions, ofertes i activitats relacionades amb el nostre sector d’activitat. Recepció de currículum a través dels canals habilitats.

Legitimació: El seu propi consentiment.

Conservació: Les vostres dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir les finalitats per a les quals van ser recollides i mentre no sol·liciti el dret de supressió.

Destinataris: No tenim previst cedir les dades a tercers, excepte per obligació legal.

Drets: Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i oposició o revocació del consentiment atorgat remetent la vostra sol·licitud a l’email: jjulve001@cofb.net

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades al text que segueix a continuació.

⦁ Accepto la Política de Privadesa
⦁ Accepto rebre informació comercial

Política de privadesa

⦁ Dades del Responsable

En compliment del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (EU) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels drets digitals (d’ara endavant “LOPDGDD”) , i Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i restant normativa d’aplicació, us informem que el Responsable de les dades personals tractades al Lloc Web www.farmaciajulve.com és :

Raó social: FARMÀCIA JORDI JULVE RUBIO (D’ara endavant L’Empresa),
Adreça: AVDA. FRANCESC CAMBO, 12 BARCELONA (Barcelona), 08003
NIF: 36966151E
Telèfon: +34 933191748
Correu electrònic: jjulve001@cofb.net

A l’Empresa ens comprometem a conservar la informació que ens faciliti en la més estricta confidencialitat evitant accessos no autoritzats, manipulació d’informació, pèrdua, destrucció o robatori d’informació. Per això, aplicarem les mesures de seguretat que estableix la normativa aplicable i totes aquelles que els nostres recursos i la tecnologia moderna ens permeti. Tingueu en compte que, en molts casos, resulta indispensable que faciliti la informació que us demanem per poder gaudir dels beneficis de la nostra web.

⦁ Objecte

Aquesta Política de Privadesa té per objecte informar-vos sobre com tractem les vostres Dades Personals. Si no esteu d’acord amb els termes continguts en aquesta Política i no accepteu els mateixos en el vostre procés de registre, no podreu seguir endavant amb l’ús i l’accés a la web. Si teniu alguna consulta respecte al contingut podeu contactar-nos al correu electrònic indicat a l’encapçalament.

⦁ Àmbit d’aplicació

Aquesta Política aplica a tots els Usuaris que utilitzin els serveis de la nostra pàgina web, amb independència del lloc i el moment en què operin.

⦁ Dades que sol·licitem als nostres Usuaris

Al lloc web podríem sol·licitar informació bàsica o dades identificatives a través del nostre formulari de contacte, com pot ser el seu nom complet, adreça, telèfon, deixant un espai perquè ens remeti la consulta, sol·licitud queixa o suggeriment amb text lliure. Podrem, a més, tractar dades obtingudes a través de les cookies, la qual cosa podrà consultar amb més detall a la nostra Política de Cookies.

⦁ Finalitat i Legitimació del tractament

A continuació es descriuen les finalitats per a les quals us sol·licitem o demanem automàticament la informació, en atenció als diferents canals a través dels quals els usuaris han facilitat les seves dades de caràcter personal, així com la legitimació per a cadascun dels tractaments necessaris per a complir aquestes finalitats:

⦁ Gestionar adequadament la pàgina web i vetllar per la seguretat dels nostres usuaris.
⦁ Legitimat per l’interès legítim del responsable a oferir un servei segur als usuaris.
⦁ Facilitar la navegació i orientar-la a les vostres preferències, en base a la política de cookies.
⦁ Legitimat pel vostre consentiment en acceptar expressament l’ús de cookies.
⦁ Comprovar en determinats casos la veracitat de les informacions.
⦁ Legitimat per l’interès legítim del responsable a oferir un servei segur als usuaris.
⦁ Contestar les vostres consultes, sol·licituds o peticions realitzades a través del formulari habilitat a aquest efecte, i gestionar el servei sol·licitat atenent la vostra petició.
⦁ Legitimat pel seu consentiment exprés.
⦁ La recepció, si escau, de currículum vitae per part de demandants d’ocupació interessats a través dels canals habilitats.
⦁ Legitimat pel seu consentiment exprés.
⦁ Realitzar accions de màrqueting, enviar-vos missatges promocionals, en funció de les vostres preferències de comunicació, avisar-vos sobre esdeveniments, ofertes i activitats que us puguin interessar.
⦁ Legitimat pel seu consentiment exprés.

⦁ Conservació de les Dades

Les dades personals es conservaran durant el període de temps necessari per complir les finalitats per a les quals es van demanar, i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts.

⦁ Comunicació de Dades

No se cediran dades de caràcter personal a tercers, llevat d’obligació legal. Tampoc no es fan transferències internacionals de dades a tercers països.

8. Drets dels Usuaris

La LOPDGDD i el RGPD recullen una sèrie de drets a favor de les persones les dades personals de les quals són tractades. Tots els drets esmentats a continuació, podreu exercitar-los remetent la vostra sol·licitud per correu electrònic segons s’indica a l’apartat 1, acompanyant còpia del vostre document d’identitat. El termini màxim per resoldre és el d’un mes a comptar de la recepció de la vostra sol·licitud. Tingueu en compte que podríem demanar informació addicional per comprovar la seva identitat abans de procedir amb la seva sol·licitud.

⦁ Dret d’accés:

El dret d’accés permet a l’usuari conèixer i obtenir gratuïtament informació sobre les vostres dades de caràcter personal sotmeses a tractament. Podrà sol·licitar-nos que li indiquem la informació que conservem sobre vostè.

⦁ Dret de rectificació:

Aquest dret es caracteritza perquè permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació objecte de tractament. Vostè haurà d’informar-nos sobre qualsevol canvi a les seves dades i serà responsable d’actualitzar la vostra informació.

⦁ Dret de supressió:

El dret de supressió permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives sense perjudici del deure de bloqueig, recollit a la LOPDGDD.

⦁ Dret d’oposició:

El dret d’oposició és el dret de l’Usuari a què no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o s’hi cessi per a determinades finalitats. Podreu oposar-vos al tractament de les vostres dades indicant les finalitats concretes objecte d’oposició.

⦁ Dret de Portabilitat:

El dret a la portabilitat us permetrà sol·licitar-nos una còpia en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica de les vostres dades personals.

⦁ Dret de Limitació del Tractament:

En exercitar aquest dret, les vostres dades només podran ser tractades, a excepció de la seva conservació, per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

⦁ Dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control:

Podreu presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) quan considereu que no s’ha atès convenientment l’exercici dels vostres drets.

De la mateixa manera, tindrà dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils, que hi produeixi efectes jurídics o l’afecti significativament de manera similar. L’Usuari tindrà dret a revocar el consentiment en qualsevol moment.

Així mateix, es pot donar de baixa en qualsevol moment respecte a enviaments publicitaris.

⦁ Mesures de seguretat

En el tractament de la vostra informació personal apliquem mesures de seguretat adequades segons el tipus de dades i els avenços de la tècnica, els nostres mitjans físics i legals. El nostre objectiu és evitar l’accés de tercers no autoritzats, el robatori, la pèrdua o divulgació de la vostra informació. Tot i això, Internet no és un entorn totalment segur, per la qual cosa encara que apliquem totes les mesures de seguretat possibles, el risc d’incidència respecte a la informació mai desapareixerà totalment, per aquest motiu us demanem que si detecta alguna incidència o té indicis que la vostra informació pot estar en risc, poseu-vos en contacte amb nosaltres perquè puguem investigar el fet i oferir-vos solucions.

⦁ Modificacions a la Política de Privadesa

L’Empresa podria en el futur modificar aquesta Política de Privadesa. En cas de modificació, a més de publicar-se la versió actualitzada, us informarem sobre aquesta modificació amb una finestra al web. Heu de llegir aquestes modificacions abans de continuar usant la web.

⦁ Llei aplicable i jurisdicció

Aquesta Política, així com l’ús del Lloc Web, es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia serà resolta davant dels jutjats corresponents al domicili del responsable.

En cas que qualsevol estipulació resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que aquesta Política resulti inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, l’empresa procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura que sigui possible, aconsegueixi l’objectiu i la pretensió reflectits en l’estipulació original.